Thursday, July 25, 2013

Adi Sankara's Shivashtakam

One of the most complex but beautiful lyrics I have seen .. this is Shivashtakam sung by Sounds of Isha on Guru Pournami, 2013. It is so fantastically sung .. I was instantly smitten! :)

Download it from here: https://www.ishashoppe.com/downloads/portfolio/shivashtakam/

Thasmai nama parama kaarana kaaranaaya,
Deepthojwala jwalitha pingala lochanaaya,
Nagendra haara krutha kundala bhooshanaaya,
Brahmendra Vishnu varadaaya Nama Shivaya. 1

Srimath prasanna sasi pannaga bhooshanaaya,
Shailendrajaa vadana chumbitha lochanaaya,
Kailasa mandaara mahendra nikethanaaya,
Loka trayarthi haranaaya nama shivaya. 2

Padmava daatha mani kundala govrushaaya,
Krishna guru prachura chandana charchithaaya,
Bhasmaanu shaktha vikatothpala mallikaaya,
Neelaabhja kantha sadrusaaya namashivaya. 3

Lambastha pingala jata mukutoth kataaya,
Damshtra karaala vikatothkata bhairavaaya,
Vyaghra jinambaradharaaya manoharaaya,
Trilokya natha namithaya nama shivaya. 4

Daksha prajapaathi maha makha naasanaaya,
Kshipram mahaa Tripura daanava gathanaaya,
Brahmorjithor dhwaga karoti nikrunthanaaya,
Yogaya yoga namithaya nama shivaya. 5

Samsaara srushti ghatanaa parivarthanaaya,
Raksha pisacha gana siddha samaakulaaya,
Sidhoraga graha ganendra nishevithaaya,
Shardhoola charma vasanaaya Nama Shivaya. 6

Bhasmanga raaga krutha roopa manoharaaya,
Soumyaa vadaatha vanamaasritha maasrithaaya,
Gowri kataaksha nayanaardha nireekshnaaya,
Go ksheera dhaara dhavalaaya nama shivaya. 7

Adithya Soma Varunaanila sevithaaya,
Yagnaagni hothra vara dhooma nikethanaaya,
Rig saama veda munibhi sthuthi samyuthaaya,
Gopaaya gopa namithaaya nama shivaya. 8

Adithya Soma Varunaanila sevithaaya,
Yagnaagni hothra vara dhooma nikethanaaya,
Rig saama veda munibhi sthuthi samyuthaaya,
Gopaaya gopa namithaaya nama shivaya. 9

Mahashivratri 2019 - A fantastic celebration

Blogging after a long time... but could not resist how infectious the Mahashivratri event this time (March 2019) was. The local people th...