Thursday, July 25, 2013

Adi Sankara's Shivashtakam

One of the most complex but beautiful lyrics I have seen .. this is Shivashtakam sung by Sounds of Isha on Guru Pournami, 2013. It is so fantastically sung .. I was instantly smitten! :)

Download it from here: https://www.ishashoppe.com/downloads/portfolio/shivashtakam/

Thasmai nama parama kaarana kaaranaaya,
Deepthojwala jwalitha pingala lochanaaya,
Nagendra haara krutha kundala bhooshanaaya,
Brahmendra Vishnu varadaaya Nama Shivaya. 1

Srimath prasanna sasi pannaga bhooshanaaya,
Shailendrajaa vadana chumbitha lochanaaya,
Kailasa mandaara mahendra nikethanaaya,
Loka trayarthi haranaaya nama shivaya. 2

Padmava daatha mani kundala govrushaaya,
Krishna guru prachura chandana charchithaaya,
Bhasmaanu shaktha vikatothpala mallikaaya,
Neelaabhja kantha sadrusaaya namashivaya. 3

Lambastha pingala jata mukutoth kataaya,
Damshtra karaala vikatothkata bhairavaaya,
Vyaghra jinambaradharaaya manoharaaya,
Trilokya natha namithaya nama shivaya. 4

Daksha prajapaathi maha makha naasanaaya,
Kshipram mahaa Tripura daanava gathanaaya,
Brahmorjithor dhwaga karoti nikrunthanaaya,
Yogaya yoga namithaya nama shivaya. 5

Samsaara srushti ghatanaa parivarthanaaya,
Raksha pisacha gana siddha samaakulaaya,
Sidhoraga graha ganendra nishevithaaya,
Shardhoola charma vasanaaya Nama Shivaya. 6

Bhasmanga raaga krutha roopa manoharaaya,
Soumyaa vadaatha vanamaasritha maasrithaaya,
Gowri kataaksha nayanaardha nireekshnaaya,
Go ksheera dhaara dhavalaaya nama shivaya. 7

Adithya Soma Varunaanila sevithaaya,
Yagnaagni hothra vara dhooma nikethanaaya,
Rig saama veda munibhi sthuthi samyuthaaya,
Gopaaya gopa namithaaya nama shivaya. 8

Adithya Soma Varunaanila sevithaaya,
Yagnaagni hothra vara dhooma nikethanaaya,
Rig saama veda munibhi sthuthi samyuthaaya,
Gopaaya gopa namithaaya nama shivaya. 9

4 comments:

Muthuvel Laxmikanthan said...

Thank you for posting the lyrics. The song is sung in a very beautiful way. I am impressed.

Muthuvel Laxmikanthan said...

The song is very beautifully sung. Thanks for ur lyrics

Muthuvel Laxmikanthan said...

The song is sung beautiful. Thanks for ur lyrics

Unknown said...

thanks for the lyrics.you have done an excellent contribution for seekers like me.

Ramayana - Our Hidden History - Part 1

Why this series? It has been a deep desire for long to bring out multiple aspects of the Indian culture in the Ramayana and Mahabharata. ...