Saturday, February 25, 2012

Daridrya duhkha Sthuthi

The Daridrya dukha Sthuthi lyrics from 'Trigun' .. taken and modified from this site: http://www.mypurohith.com/rituals/Kanakadhara6.asp

Visvesvaraaya Narakantavatharanaya
Karnamrtaya Sasisekhara dhaaranaya
Karpoora kaanthi dhavalaya jataadharaya
Daridrya duhkha dahanaya namah shivaya ||

Gouri priyaya rajaneesa Kalaadharaya
Kalaantakaya bhujagaadhipa kankanaaya
Gangaadharaya Gajaraaja Vimardhanaya
Daridrya duhkha dahanaya namah shivaya ||

Bhakti priyaya bhavaroga bhayaa pahaya
Ugraaya duhkha bhava saagara taranaya
Jyotirmayaya gunagaana sunrutyakaaya
Daridrya duhkha dahanaya namah shivaya ||

Charmambaraaya shavabhasma vilepanaaya
Phalekshanaaya manikundala manditaaya
Manjeera paada yugalaya jataadharaya
Daridrya duhkha dahanaya namah shivaya ||

Panchaananaya phaniraja vibhushanaaya
Hemamshukaya bhuvanatraya manditaya
Ananda bhoomi varadaya tamomayaaya
Daridrya duhkha dahanaya namah shivaya ||

Bhanu priyaaya bhava saagara taranaya
Kalaantakaya kamalaasana pujitaya
Netratrayaya subha lakshana lakshitaya
Daridrya duhkha dahanaya namah shivaya ||

Rama priyaya Raghunadha varapradaaya
Naaga priyaaya narakaantava taranaya
Punyekshu punya bharitaya surarchitaya
Daridrya duhkha dahanaya namah shivaya ||

Muktisvaraaya phaladaaya Ganesvaraaya
Gita priyaaya vrushabheshvara vahanaya
Maatanga charma vasanaaya Maheshwaraaya
Daridrya duhkha dahanaya namah shivaya ||

Kalabhairava ashtakam

The lyrics for Kalabhairava ashtakam as sung in the 'Trigun' album from Isha .. mostly taken from this site: http://www.hindudevotionalblog.com/2008/08/sri-kalabhairava-ashtakam-lyrics-video.html


Deva raja sevya maana paavangri pankajam,
Vyala yagna suthra mindu shekaram krupakaram,
Naradadhi yogi vrundha vandhitham digambaram,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

Bhanu koti bhaswaaram, bhavabdhi tharakamparam,
Neelakantha meepsidartha daayakam trilochanam,
Kaalakaala mambujaksha maksha soola maksharam,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

Soola thanka paasa danda paani maadhikaaranam,
Syama kaya madhi devam aksharam niraamayam,
Bheema vikramam prabhum vichithra thandava priyam,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

Bhukthi mukthi dayakam prasashtha chaaru vigraham,
Bhaktha vatsalam stitham, samastha loka vigraham,
Vinikwanan manogna hema kinkini lasathkatim,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

Dharma sethu paalakam, thwa dharma marga nasakam,
Karma pasa mochakam, susharma dayakam vibhum,
Swarna varna kesha pasa shobithanga nirmalam,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

Rathna padukha prabhabhirama padayugmakam,
Nithyam adwitheeyamishta daivatham niranjanam,
Mrutyu darpa naasanam karaladamshtra bhooshanam,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

Attahasa bhinna padma jaanda kosa santhathim,
Drushti pada nashta paapa jala mugra shasanam,
Ashtasidhi daayakam kapaala maalikam dharam,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

Bhootha sangha nayakam, vishala keerthi dayakam,
Kasi vasa loka punya paapa shodhakam vibhum,
Neethi maarga kovidham purathanam jagatpathim,
Kaasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje

Siva Panchakshari Stotram

The Shiva Panchakshari stotram lyrics as sung in Isha's trigun album ... the lyrics are from the site: http://www.astrojyoti.com/shivapanchaksharistotramom.htm

Aumkaram bindu samyuktam nityam dhyaayanti yoginah
Kaamadam mokshadam chaiva Aumkaraya namo namaha

Namanti rishayo devah namanty-apsarasa-anganaa
Naraanamanti devesham nakaraya namonamah

Namanti rishayo devah namanty-apsarasa-anganaa
Naraanamanti devesham nakaraya namonamah

Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah
Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah ||

Mahadevam mahaatmaanam mahadhyaanam paraayanam
Maha papa haram devam makaraya namo namah

Mahadevam mahaatmaanam mahadhyaanam paraayanam
Maha papa haram devam makaraya namo namah

Shivam shantam jagannadham lokaanugraha kaarakam
Shivamekha padam nityam shikaraya namo namah

Shivam shantam jagannadham lokaanugraha kaarakam
Shivamekha padam nityam shikaraya namo namah

Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah
Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah |
Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah
Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah ||

Vaahanam vrishabhoo yasya vasuki kantha bhooshanam
Vame shakti dharam devam vakaraya namo namah

Vaahanam vrishabhoo yasya vasuki kantha bhooshanam
Vame shakti dharam devam vakaraya namo namah

Yatra yatra sthitho devah sarva vyapi maheswarah
Yoguru sarva devanam yakaraya namo namah

Yatra yatra sthitho devah sarva vyapi maheswarah
Yoguru sarva devanam yakaraya namo namah

Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah
Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah |
Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah
Aum Namah Shivayah, Aum Namah Shivayah ||

Chidambareswara Stotram

Wonderfully sung in the Isha Alsbum 'Trigun', the lyrics have been taken from the site: http://www.celextel.org/stotras/shiva/chidambareswarastotram.html


Krupa samudram, sumukham trinethram,
Jataadharam, Parvathi vama bhagam,
Sada shivam, rudramanantha roopam,
Chidambaresham hrudhi bhavayami

Vachamatheetham phani bhooshanangam,
Ganesa thatham dhanasya mithram,
Kandarpa naasam, Kamlothpakasham,
Chidambaresham hrudhi bhavayami

Ramesavandhyam rajathadrinatham,
Sri vamadevam bhava duhkhanasam,
Rakshakaram rakshasa peedithanam,
Chidambaresham hrudhi bhavayami

Devadhidevam jagadeka nadham
Devesa vandyam sasi ganda choodam,
Gowri sametham krutha vigna daksham,
Chidambaresham hrudhi bhavayami

Vedanthavedhyam, Sura vairi vignam,
Shubhapradam bhakthi madantharanaam,
Kaalanthakam sri karuna kataksham,
Chidambaresham hrudhi bhavayami

Hemadri chapam trigunathmabhavam,
Guhathmajam vyagra pureesamaadhyam,
Smasana vaasam, vrusha vaha naadam,
Chidambaresham hrudhi bhavayami

Adhyantha soonyam tripurarimeesam,
Nandeesa mukhya sthuti vaibhavadyam,
Samastha devai pari poojithamgrim,
Chidambaresham hrudhi bhavayami.

Thameva bhantham, anubhoothi sarvam,
Anekaroopam paramarthamekham,
Pinakapaanim bhava naasa hethum,
Chidambaresham hrudhi bhavayami.

Visweswaram nithyam ananthamaadhyam,
Trilochanam chandrakalavathamsam,
Pathim pasoonam hrudhi sannivishtam,
Chidambaresham hrudhi bhavayami

Karpoora gathram kamaneeya nethram,
Kamsari mithram kamalendu vakthram,
Kandarpa gathram kamalesa mithram,
Chidambaresham hrudhi bhavayami

Digambaram sankha sithalpahasam,
Kapalinam soolinam aprameyam,
Nagathmaja vakthra payoja sooryam,
Chidambaresham hrudhi bhavayami

Digambaram sankha sithalpahasam,
Kapalinam soolinam aprameyam,
Nagathmaja vakthra payoja sooryam,
Chidambaresham hrudhi bhavayami

Mahashivratri 2019 - A fantastic celebration

Blogging after a long time... but could not resist how infectious the Mahashivratri event this time (March 2019) was. The local people th...